“Niniejsza strona internetowa została przygotowana przez Kverneland AS (“Kverneland”) i może być wykorzystywana jedynie do celów informacyjnych. Korzystając z tej strony internetowej, zgadzacie się Państwo przestrzegać warunków i zasad ustalonych w tym powiadomieniu. Zgadzacie się także przestrzegać wszystkich dodatkowych ograniczeń ukazanych na tej stronie.

Kverneland upoważnia Państwa do przeglądania oraz ściągania informacji ("materiałów") z tej strony internetowej jedynie do osobistego, niehandlowego użytku. Kopie materiałów nie mogą być zmieniane w żaden sposób, ani przerabiane lub publicznie ukazywane lub dystrybuowane lub w inny sposób wykorzystywane dla jakichkolwiek celów publicznych lub handlowych.

Kverneland nie gwarantuje, że ta strona lub jej serwery są wolne od szkodliwych elementów składowych, takich jak wirusy. Ponadto, Kverneland nie gwarantuje dokładności ani kompletności materiałów lub wiarygodności jakichkolwiek oświadczeń, rad lub opinii oraz innych informacji ukazanych za pośrednictwem tej strony. Kverneland, ani żadna jednostka prawna w połączonej grupie spółek o nazwie “Kverneland Group” obejmującej jej oddziały, nie przyjmie żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek niedokładności lub pominięcia. Materiały zawarte na tej stronie internetowej nie powinny stanowić podstawy do jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej i podobnej.

Kverneland nie przyjmuje odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie straty lub szkody dowolnego rodzaju, wynikające z użycia tej strony internetowej lub jakichkolwiek informacji na niej zawartych.

Kverneland może dostarczać na tej stronie linki do innych stron, obsługiwanych przez inne jednostki. Ani Kverneland, ani żadna inna spółka w Kverneland Group, włącznie z jej oddziałami, nie są odpowiedzialne za zawartość dowolnych powiązanych linkami stron internetowych i nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w związku z dostępem i wykorzystaniem tych stron internetowych.

To powiadomienie będzie podlegać i będzie interpretowane zgodnie z prawem norweskim.”