Inteligentne sterowanie w praso-owijarce non-stop FastBale

W pełni automatyczny proces prasowania, bez zatrzymywania się na owijanie z nową praso-owijarką Vicon FastBale.

Praso-owijarka Vicon FastBale może być wyposażona w terminal IsoMatch Tellus GO lub zawierający podwójny ekran IsoMatch Tellus PRO. Operator jest na bieżąco informowany przy pomocy animacji na wyświetlaczu komputera o statusie pracy zarówno obydwu komór prasowania, jak i również owijarki. Dzięki temu operator jednym rzutem oka może skontrolować etap procesu prasowania, co daje możliwość zmiany prędkości jazdy, aby zmaksymalizować wydajność maszyny w aktualnie panujących warunkach pracy.

Umieszczona z tyłu kamera "IsoMatch Eye" w połączeniu z terminalem Tellus PRO, który jest wyposażony w duży ekran, pozwala operatorowi na rzeczywistą kontrolę wszystkich funkcji owijarki upewniając go, że wszystkie czynności, a przede wszystkim stawianie bel wykonywane jest prawidłowy sposób.

FastBale jest niezwykle wszechstronną maszyną, która prasuje i owija bez zatrzymywania się. Maszyna może również pracować w suchym materiale takim jak np. siano z owijarką w pozycji podniesionej, wówczas bele wyrzucane są na ściernisko bezpośrednio z komory głównej.

Kiedy z kolei prasujemy bardzo suche bele takie jak słoma istnieje również możliwość wyboru prasowania w trybie przy użyciu tylko komory głównej.

01 Październik 2018