Kverneland Group, w tym marki Kverneland i Vicon, jest spółką zależną od Kubota Holding Europe B.V.

O KUBOTA I NASZYM PODEJŚCIU DO PRYWATNOŚCI

Kubota Holdings Europe B.V. i jej spółki zależne i stowarzyszone (łącznie "Kubota") traktują poważnie swoją prywatność. Kubota rozumie, że przejrzystość i szacunek są podstawowymi aspektami długotrwałych relacji, dlatego też dokładamy wszelkich starań, aby chronić informacje, które nam przekazujesz.
Niniejsza informacja o prywatności opisuje typy danych osobowych, które zbieramy, jak wykorzystujemy informacje oraz jak je udostępniamy, oraz to w jaki sposób możesz decydować o wykorzystaniu przez nas tych informacji. Opisujemy również środki, które podejmujemy w celu ochrony bezpieczeństwa informacji oraz w jaki sposób można się z nami skontaktować w sprawie naszych praktyk dotyczących prywatności.
Nasze praktyki w zakresie ochrony prywatności mogą różnić się w poszczególnych krajach, odzwierciedlając lokalne praktyki i wymogi prawne.

1. CZYM SĄ DANE OSOBOWE

Odnosimy się do danych osobowych zgodnie z następującą definicją zawartą w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych (RODO):
"Wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (" osoby, której dane dotyczą "); dająca się zidentyfikować osoba fizyczna to osoba, której tożsamość można ustalić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności w odniesieniu do identyfikatora, takiego jak nazwa, numer identyfikacyjny, dane dotyczące lokalizacji, identyfikator internetowy, jeden lub więcej czynników właściwych fizycznej, fizjologicznej, genetycznej, mentalnej, ekonomicznej, kulturowej lub społecznej tożsamość tej osoby fizycznej ".

2. KTO ODPOWIADA ZA TWOJE DANE

Niniejsza informacja dotycząca prywatności dotyczy danych osobowych zbieranych i wykorzystywanych przez Kubotę. Odniesienia w niniejszej Polityce Prywatności do "Kubota", "my", "nas" lub "nasz" oznaczają Kubota Holdings Europe B.V. i jej spółki zależne i stowarzyszone.

Każdy podmiot Kubota, który kontroluje sposób gromadzenia danych osobowych i cele, w których wykorzystywane są twoje dane osobowe, będzie odpowiednim "administratorem danych" do celów odpowiedniego prawodawstwa lokalnego i Europejskiego rozporządzenia o ochronie danych.

Podmioty Kubota odpowiedzialne za zbieranie i wykorzystywanie twoich danych osobowych w celach opisanych w niniejszych informacjach na temat ochrony prywatności są wymienione w sekcji "Jak się z nami skontaktować". W tym dokumencie, znajdziesz wszelkie informacje kontaktowe tych podmiotów, oraz dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych lub kontakt do specjalisty ds. Prywatności.

Dla wygody i lepszego dostępu do informacji nasze strony internetowe mogą zawierać linki do innych stron internetowych. Strony te mogą działać niezależnie od Kubota. Witryny z linkami mogą mieć własne uwagi lub zasady dotyczące prywatności, które zdecydowanie zalecamy przestrzegać, jeśli odwiedzasz jakiekolwiek powiązane witryny. Powiązane witryny, nie są własnością Kubota ani nie są przez nią kontrolowane, nie ponosimy odpowiedzialności za witryny internetowe, ani za treść w nich przedstawianą (w tym "pliki cookie" wykorzystywane na tej stronie). Nie ponosimy również odpowiedzialności za korzystanie ze stron internetowych lub praktyki związane z prywatnością powiązanych stron internetowych.

3. W JAKI SPOSÓB ZBIERAMY I KORZYSTAMY Z TWOICH INFORMACJI

Zbieramy niektóre dane osobowe bezpośrednio od użytkownika, na przykład podczas korzystania z naszej strony internetowej, korzystania z naszych usług lub kontaktowania się z nami, lub uzyskujemy dane osobowe od naszych partnerów biznesowych i podmiotów stowarzyszonych (takich jak dystrybutorzy, z którymi utrzymujemy kontakty handlowe lub podmioty, z którymi zawarliśmy umowę na potrzeby badania rynku).

Kategorie danych, które zbieramy o Tobie:

 • Lokalizacja fizyczna i dane kontaktowe (imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail i numer telefonu, numer faksu, identyfikator klienta)
 • Informacje o relacjach (informacje dotyczące zapytań, zakupów, lokalizacji regionalnej i transakcjach dealerskich)
 • Informacje o maszynie i użytkowaniu (cel użycia maszyny, stan maszyny i dane dotyczące eksploatacji maszyny, które obejmują godziny pracy, zużycie paliwa)
 • Informacje finansowe i informacje towarzyszące (imię i nazwisko, data urodzenia, numer ubezpieczenia społecznego / oficjalny osobisty numer identyfikacyjny / kod, adres e-mail, numer telefonu domowego i numer telefonu komórkowego, a także określone informacje dotyczące zatrudnienia, dochodów i kredytów)
 • Informacje, które zbieramy online. Zbieramy dane osobowe za pomocą środków automatycznych, takich jak pliki cookie. Informacje, które zbieramy w ten sposób, obejmują: adres IP, typ przeglądarki, system operacyjny, odsyłające adresy URL oraz informacje o podejmowanych działaniach lub interakcjach z naszymi zasobami cyfrowymi. Nasze witryny korzystają z Google Analytics - usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google i przeprowadzają anonimizację Twoich danych osobowych w celu przeprowadzenia analiz danych.

Jak wykorzystujemy zebrane dane?

Przetwarzamy (zbieramy, przechowujemy i wykorzystujemy) informacje, które przekazujesz w sposób zgodny z ogólnym unijnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO). Dołożymy wszelkich starań, aby informacje były dokładne i aktualne oraz aby nie były przechowywane dłużej niż to konieczne. Zobowiązujemy się do zachowania informacji zgodnie z prawem, takich jak informacje potrzebne do celów podatku dochodowego i celów audytu.

Cel gromadzenia i przetwarzania danych

Kubota wykorzystuje Twoje Dane Osobowe do dostarczania towarów i usług, o które prosisz lub do powiadamiania Cię o innych produktach lub usługach określonych poniżej.

 • Spełnienie Twojego wniosku. Korzystając z naszych funkcji zapytań, konkursów lub ankiet na naszych stronach internetowych, możemy wykorzystywać przesłane informacje w połączeniu z innymi informacjami o Tobie, aby dostarczyć Ci odpowiednie oferty produktów i usług, aby lepiej reagować na zapytania dotyczące konkretnego produktu lub usługi lub odpowiedzieć na uskarżanie się. Jeśli korzystasz z funkcji „Lokalizator” dystrybutorów lub „Zbuduj mój Kubota”, Twoje dane mogą zostać przekazane naszym dealerom, aby spełnić Twoją prośbę. Sprawdź, czy został zastosowany lokalizator dealera lub podobna funkcja, czy nie. Prawną podstawą przetwarzania danych osobowych w tym celu jest "uzasadniony interes".
 • Marketing i promocje. Kubota może wykorzystywać informacje, które przekazujesz poprzez transakcje i za pośrednictwem naszych stron internetowych, w celu wprowadzania na rynek nowych produktów i usług. Jeśli chodzi o kontakt w celach marketingowych, skontaktujemy się z Tobą w celu uzyskania dodatkowej zgody. Możesz także zrezygnować w dowolnym momencie. Dodatkowe informacje znajdziesz w dziale dotyczącym twoich praw. Prawną podstawą przetwarzania danych osobowych do celów e-marketingu jest "Zgoda".
 • Obsługa klienta i wsparcie. Zbieramy i wykorzystujemy informacje o Tobie, aby wesprzeć naszą obsługę klienta i działania wspierające lub powiązane transakcje. Może to obejmować, ale nie jest ograniczone do usług gwarancyjnych, finansowania lub zakupów, dostarczania produktów i obsługi serwisowej. Prawną podstawą przetwarzania danych osobowych do celów obsługi klienta jest "uzasadniony interes".
 • Aplikacje dotyczące zatrudnienia. Możemy wykorzystywać informacje przesłane przez ciebie online za pośrednictwem dowolnej strony internetowej Kubota lub portalu przeznaczonego do tego celu, aby ustalić, czy kwalifikujesz się na dowolny wakat, na który złożyłeś wniosek zgodnie z ogłoszonymi kryteriami kwalifikowalności oraz wszelką odpowiednią informacją o prywatności, przekazaną ci podczas korzystania z takiej strony internetowej lub portalu. Prawną podstawą przetwarzania danych osobowych do celów związanych z zatrudnieniem jest "uzasadniony interes". Na tym etapie nie są przetwarzane żadne specjalne dane.

4. CZY BĘDZIEMY UDOSTĘPNIAĆ TWOJE DANE KOMUŚ INNEMU?

Kubota może udostępniać twoje informacje następującym stronom:

 • Dealerzy, partnerzy biznesowi, którzy zapewniają część naszych produktów oraz dostawcy usług, aby zapewnić produkty i usługi związane ze sprzedażą produktów Kubota, wewnętrznymi procesami firmy lub obsługą swoich kont lub transakcji.
 • Partnerzy marketingowi, aby wprowadzić Cię na rynek bezpośrednio, jeśli wyraziłeś na to zgodę.
 • Audytorzy, organy nadzoru i inne podmioty, w przypadku gdy jest to prawnie wymagane, aby chronić nasze prawa lub mienie w związku ze sprzedażą aktywów i / lub spółki.

Wszelkie strony trzecie, którym możemy udostępnić Twoje dane, zobowiązane są do bezpiecznego przechowywania Twoich danych i korzystania z nich wyłącznie w celu świadczenia usług, które świadczą w Twoim imieniu. Kiedy nie będą już potrzebować Twoich danych do wykonania tej usługi, będą dysponować danymi zgodnie z naszymi procedurami. Jeśli chcemy przekazać poufne dane osobowe stronom trzecim, zrobimy to tylko raz, gdy uzyskamy Twoją zgodę, chyba że będziemy prawnie zobowiązani i / lub zgodnie z innymi prawnymi podstawami.

Należy pamiętać, że wkrótce będziemy aktualizować niniejsze powiadomienie, aby podać bardziej szczegółowe informacje na temat kategorii wszystkich odbiorców, którym udostępniamy dane osobowe.

5. RETENCJA DANYCH OSOBOWYCH

Kubota będzie przechowywać wyłącznie dane osobowe Użytkowników w okresie niezbędnym i proporcjonalnym do ich przetwarzania. Należy pamiętać, że wkrótce będziemy aktualizować niniejsze powiadomienie, aby podać szczegółowe informacje dotyczące okresu przechowywania w celach określonych powyżej.

6. TWOJE PRAWA I WYBÓR

Masz pewne prawa dotyczące danych osobowych, które przechowujemy na Twój temat. Oferujemy również pewne opcje dotyczące tego, jakie dane osobowe zbieramy od Ciebie, w jaki sposób wykorzystujemy te informacje i jak się z Tobą komunikujemy. Zgodnie z obowiązującym prawem, masz prawo do:

 • dostępu do danych osobowych przetwarzanych przez Kubotę. Możesz uzyskać potwierdzenie, że przechowujemy informacje osobiste o Tobie, żądamy dostępu do informacji o naszych osobistych informacjach, które przechowujemy, i otrzymujemy od nich kopie danych osobowych przechowywanych na Twój temat.
 • żądania korekty, aktualizacji i usunięcia danych osobowych.
 • informacji na temat wykorzystania twoich danych osobowych (z uzasadnionych powodów).
 • sprzeciwiania się wykorzystywaniu twoich danych osobowych do celów związanych z wyszukiwaniem, w tym do celów komercyjnych (marketing).
 • wycofania każdej deklaracji zgody złożonej za pośrednictwem strony internetowej lub w jakikolwiek inny sposób (jeśli taki istnieje) ze skutkiem na przyszłość w dowolnym czasie, a także w dowolnym momencie uzyskać dostęp do sformułowania takiej deklaracji zgody.

Możesz zrezygnować z gromadzenia i wykorzystywania pewnych informacji, które zbieramy o Tobie w sposób zautomatyzowany, odwiedzając nasze strony internetowe. Przeglądarka może informować o sposobie otrzymywania powiadomień i rezygnować z otrzymywania określonych rodzajów plików cookie. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie i opcji rezygnacji, patrz poniżej.

PLIKI COOKIE

(1) Kubota może używać plików "cookies" podczas uzyskiwania dostępu do Witryny, w szczególności w celu uniknięcia konieczności ponownego wprowadzania informacji przy różnych okazjach. Niektóre pliki cookie używane na stronie są absolutnie niezbędne do świadczenia żądanych usług. Z reguły te pliki cookie zostaną usunięte po zakończeniu sesji. Inne pliki cookie, takie jak analityka internetowa, będą przechowywane przez dłuższy czas i będą umieszczane tylko tam, gdzie wcześniej wyraziłeś na to zgodę. W sekcji (3) poniżej można znaleźć przegląd używanych plików cookie, ich celów i okresu ich użytkowania.

(2) W zakresie, w jakim podałeś swoje dane osobowe, w tym adres e-mail, podczas rejestracji lub dostępu do Witryny lub jakiejkolwiek naszej usługi, Kubota może, w zależności od twoich wyborów, kojarzyć informacje przeglądania dla twojego urządzenia, przetwarzane za pomocą plików cookie, które Kubota emituje, wraz z Twoimi danymi osobistymi, aby wysłać Ci, na przykład, ankiety elektroniczne lub wyświetlać na Twoim urządzeniu w przestrzeni reklamowej zawierającej pliki cookie spersonalizowane reklamy, które są przeznaczone specjalnie dla Ciebie.

(3) Korzystając z naszej witryny internetowej (nie wyłączając plików cookie) oraz, w razie potrzeby, na podstawie Twojej uprzedniej zgody, używane są następujące pliki cookie opisane poniżej:

Pliki cookie Opis
_utma Addthis ustawia opcje Udostępnij i Lubię w Social Media, tj. Facebook i Twitter. Zapewnia to, że użytkownik zobaczy zaktualizowaną liczbę, jeśli udostępni stronę i powróci do niej, zanim pamięć podręczna liczby odwiedzin zostanie zaktualizowana.
_utma, _utmb, _utmc, _utmz, _utmv Google Analytics to bezpłatne narzędzie analityczne Google, które głównie pomaga właścicielom witryn zrozumieć, w jaki sposób odwiedzający korzystają z ich witryny. Ustala również pliki cookie w domenie odwiedzanej witryny. Korzysta z zestawu plików cookie do zbierania informacji anonimowo i raportowania trendów na stronie internetowej bez identyfikowania poszczególnych użytkowników.
_cuvid Ten plik cookie jest zazwyczaj zapisywany w przeglądarce po pierwszej wizycie na stronie z poziomu tej przeglądarki. Jeśli plik cookie został usunięty przez operatora przeglądarki, a przeglądarka odwiedza ją później, nowy plik cookie _cuid jest zapisywany z unikalnym identyfikatorem innego użytkownika. Ten plik cookie służy do określania unikalnych użytkowników witryny i jest aktualizowany przy każdym widoku strony. Dodatkowo ten plik cookie jest dostarczany z unikalnym identyfikatorem, którego używa aplikacja, aby zapewnić zarówno ważność, jak i dostępność pliku cookie, jako dodatkowy środek.
_cusid Ten plik cookie służy do nawiązywania i kontynuowania sesji użytkownika z witryną. Gdy użytkownik przegląda stronę w witrynie, kod skryptu próbuje zaktualizować ten plik cookie. Jeśli nie znajdzie pliku cookie, zostanie zapisany nowy i zostanie ustanowiona nowa sesja. Za każdym razem, gdy użytkownik odwiedza inną stronę w witrynie, ten plik cookie jest aktualizowany w celu wygaśnięcia za 30 minut, kontynuując pojedynczą sesję, dopóki aktywność użytkownika będzie kontynuowana w odstępach 30-minutowych. Ten plik cookie wygasa, gdy użytkownik zatrzymuje się na stronie w witrynie dłużej niż 30 minut.
_cuvon Służy do sygnalizowania ostatniej wizyty użytkownika na stronie.

(4) Jeśli chcesz kontrolować sposób korzystania z plików cookie, możesz zmienić ustawienia komputera i przeglądarki.
Większość przeglądarek internetowych umożliwia kontrolę większości plików cookie za pomocą ustawień przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookie, w tym jak sprawdzić, jakie pliki cookie zostały ustawione, odwiedź stronę www.aboutcookies.org lub www.allaboutcookies.org.

Dowiedz się, jak zarządzać plikami cookie w popularnych przeglądarkach:

Google Chrome
Microsoft Edge
Mozilla Firefox
Microsoft Internet Explorer
Opera
Apple Safari

Aby znaleźć informacje dotyczące innych przeglądarek, odwiedź witrynę programisty przeglądarki.

Jak wskazano powyżej, nasze witryny używają "Google Analytics", aby uzyskać więcej informacji i opcji rezygnacji, patrz poniżej.

WYKORZYSTANIE ANALITYKI GOOGLE
(1) Niniejsza strona internetowa korzysta z Google Analytics ("Google Analytics"), usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Google Analytics wykorzystuje pliki cookie, aby pomóc Kubota w analizie sposobu korzystania z witryny, w tym liczby odwiedzających witrynę, stron internetowych, z których pochodzisz oraz odwiedzanych stron. Informacje te służą do ulepszania oferty i usług Serwisu. Z reguły wszelkie informacje generowane przez cookie na temat korzystania z Witryny będą przekazywane i przechowywane przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Ponieważ ta strona internetowa wdrożyła funkcję anonimizacji adresów IP oferowaną przez Google, Twój adres IP zostanie, przed przeniesieniem do USA, skrócony przez Google w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych umownych krajach Traktatu o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach Twój pełny adres IP zostanie przeniesiony na serwer Google w Stanach Zjednoczonych i zostanie tam skrócony

(2) Google wykorzysta te informacje jako zlecone przetwarzanie danych, aby pomóc Kubota ocenić wykorzystanie Witryny, sporządzić raporty dotyczące aktywności na stronie internetowej oraz dostarczyć inne usługi statystyczne i analityczne związane z korzystaniem z Witryny. Adres IP przesłany przez przeglądarkę w ramach Google Analytics nie będzie powiązany z żadnymi innymi danymi przechowywanymi przez Google.

(3) Użytkownik może uniemożliwić zbieranie danych wygenerowanych przez plik cookie na temat korzystania z tej witryny (w tym adresu IP) i zrezygnować ze śledzenia przez Google Analytics we wszystkich witrynach internetowych, pobierając i instalując wtyczkę przeglądarki, która jest dostępna tutaj https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

(4) Zamiast instalować wtyczkę do przeglądarki lub w przypadku korzystania z Witryny z przeglądarkami na urządzeniach mobilnych, możesz również zrezygnować ze śledzenia przez Google Analytics, klikając poniższy link: Opt-out of Google Analytics Tracking: w takim przypadku w przeglądarce zostanie umieszczony plik cookie, który uniemożliwi dalsze śledzenie korzystania z tej witryny przez Google Analytics. Pamiętaj, że musisz ponownie zrezygnować, jeśli usuniesz wszystkie pliki cookie zapisane na urządzeniu.

(5) Będziesz również musiał zrezygnować z każdego urządzenia, którego używasz do odwiedzenia naszej Witryny. Aby zapoznać się z przeglądem prywatności w Google, kliknij poniżej https://support.google.com/analytics/answer/6004245

W każdej chwili możesz nam zabronić wysyłania informacji marketingowych, kontaktując się z nami w sposób opisany w sekcji "Jak się z nami skontaktować" lub klikając na link rezygnacji z subskrypcji w e-mailach marketingowych, które otrzymujesz od nas. Aby poznać opcje rezygnacji, kliknij w poniższy link.

Jeśli przekazujesz nam jakiekolwiek informacje lub materiały dotyczące innej osoby, powinieneś upewnić się, że osoba ta wie o dzieleniu się z nami tymi informacjami i o ich wykorzystaniu. Powinieneś poinformować ją o indywidualnie o zakresie przetwarzania jej danych osobowych i uzyskać jej zgodę, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Kubota nie zbiera świadomie informacji umożliwiających identyfikację osób lub nie sprzedaje ich dzieciom w wieku poniżej 13 lat. Jeśli dziecko w wieku poniżej 13 lat poda dane osobowe do Kubota za pośrednictwem naszej strony internetowej, rodzic lub opiekun może skontaktować się z Kubotą w celu zażądania usunięcia informacji z naszych rejestrów. Po otrzymaniu takiego wniosku dołożymy uzasadnionych starań, aby usunąć informacje o dziecku z naszych rejestrów.

Jeśli obawiasz się, że naruszyliśmy Twoje prawa, możesz złożyć skargę, kontaktując się z Kubotą, jak wskazano w sekcji „Jak się z nami skontaktować”. Nasz specjalista ds. Ochrony danych będzie zarządzał Twoją skargą i dostarczy ci dodatkowych informacji na temat sposobu jej obsługi.

Masz prawo złożyć skargę do Biura Komisarza ds. Informacji (ICO), jeśli uważasz, że nie rozpatrzyliśmy Twojej prośby w odpowiedni sposób. Informacje na temat kontaktu z ICO można znaleźć na ich stronie internetowej.

7. MIĘDZYNARODOWE TRANSFERY DANYCH

Możemy przekazać zebrane dane osobowe odbiorcom w krajach innych niż kraj, w którym informacje zostały pierwotnie zebrane. Kraje te mogą nie mieć takich samych przepisów o ochronie danych, jak kraj, w którym pierwotnie przekazałeś te informacje. Kiedy przekazujemy Twoje dane do innych krajów, będziemy chronić te informacje w sposób opisany w niniejszej Informacji o ochronie prywatności lub w inny sposób ujawniony w momencie gromadzenia danych.

Proszę pamiętać, że Kubota przeprowadza szczegółową analizę przed wybraniem procesorów danych, którym udostępniamy dane osobowe. Kubota ma odpowiednie umowy, aby zapewnić ochronę danych osobowych.

8. JAK PRZECHOWUJEMY I CHRONIMY INFORMACJE OSOBISTE

Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych jest ważne dla Kuboty. Zobowiązujemy się chronić informacje, które zbieramy. Utrzymujemy administracyjne, techniczne i fizyczne zabezpieczenia mające na celu ochronę przekazywanych danych osobowych lub zbieramy je przed przypadkowym, niezgodnym z prawem lub nieautoryzowanym zniszczeniem, utratą, zmianą, dostępem, ujawnieniem lub wykorzystaniem. Te zabezpieczenia mają na celu ochronę poufności, integralności i dostępności informacji, które nam przekazujesz. Okresowo oceniamy ryzyko związane z Twoimi informacjami i odpowiednio aktualizujemy nasze zasady, procedury i technologię.

Kubota przechowuje dane osobowe tylko tak długo, jak jest to konieczne do osiągnięcia celu, dla którego dane osobowe zostały zebrane, o ile nie jest wymagane inaczej lub dozwolone przez obowiązujące prawo. Podejmujemy działania mające na celu zniszczenie lub trwałe usunięcie danych osobowych, jeśli jest to wymagane przez prawo lub jeśli dane osobowe nie są już potrzebne do celów, dla których je zgromadziliśmy.

Żadna transmisja danych przez Internet lub w inny sposób nie może być zagwarantowana w 100%. W związku z tym, pomimo naszych starań o ochronę twoich informacji, Kubota nie może zapewnić ani zagwarantować bezpieczeństwa jakichkolwiek informacji, które przesyłasz do nas online. Przekazujesz wszystkie takie informacje na własne ryzyko.

9. AKTUALIZACJA INFORMACJI O OCHRONIE PRYWATNOŚCI

Niniejsza informacja dotycząca prywatności może być okresowo aktualizowana, bez wcześniejszego powiadomienia, aby odzwierciedlić zmiany w naszych praktykach dotyczących danych osobowych. Umieścimy wyraźne powiadomienie na odpowiednich stronach internetowych, aby powiadomić użytkownika o wszelkich istotnych zmianach w naszej Polityce Prywatności. Na górze Powiadomienia będzie widoczna data ostatniej aktualizacji. Jeśli zaktualizujemy nasze informacje na temat ochrony prywatności, w pewnych okolicznościach możemy ubiegać się o zgodę.

10. JAK SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub uwagi dotyczące niniejszej Informacji o ochronie prywatności, polityki prywatności Kubota lub chcesz skorzystać ze swoich praw lub zaktualizować informacje lub preferencje, które nam przekazałeś, kliknij tutaj.

Możesz również wysłać do nas wiadomość e-mail lub napisać do nas, korzystając z poniższych danych kontaktowych:

Inspektor Ochrony Danych
Kubota Holdings Europe B.V.
Hoofdweg 1264,
2153LR Nieuw-Vennep, Holandia
kuk_g.privacy@kubota.com