Czołowe kosiarki dyskowe z kondycjonerem

Vicon EXTRΔ 628FT - 632FT - 632FR - 635FT

Czołowe kosiarki dyskowe z kondycjonerem palcowym lub rolkowym.

Szerokość robocza 2,8 – 3,2 - 3,5m.

Vicon EXTRA 732FT - 732FR - 736FT - 736FR

Nowa generacja czołowych kosiarek dyskowych z kondycjonerem palcowym lub rolkowym.

Szerokość robocza 3,2 lub 3,5 m