Aktualizacja oprogramowania! IsoMatch GEOCONTROL (v.1.06.1.1)

Z przyjemnością ogłaszamy nową aktualizację oprogramowania (v.1.06.1.1) naszej aplikacji IsoMatch GEOCONTROL! Ta nowa aktualizacja zapewnia użytkownikom IsoMatch Tellus PRO nowe funkcje, które umożliwiają większą precyzję i wydajność.

IsoMatch GEOCONTROL to dodatkowa aplikacja zawarta w IsoMatch Tellus GO lub PRO, która pomaga kontrolować wszystkie maszyny Vicon zgodne z ISOBUS, takie jak np. kosiarki i zgrabiarki. W połączeniu z odbiornikiem GPS spełnia nadchodzące potrzeby w zakresie łatwego, inteligentnego i wydajnego rolnictwa.

Ta aktualizacja dotyczy tylko terminala IsoMatch Tellus PRO.

Co nowego?

Kontrola Sekcji

W ostatniej wersji możliwe było sterowanie 24 sekcjami poprzez automatyczną Kontrolę Sekcji. Ponieważ jednak coraz więcej maszyn ma ponad 24 sekcje, konieczne było zwiększenie tej liczby. Aby obsługiwać bardziej precyzyjne narzędzia (np. opryskiwacze z indywidualnym sterowaniem dyszami), w tym wydaniu liczba sekcji wzrosła do 88.

Zmienne Dawkowanie

Aby zwiększyć precyzję i zapobiec zastosowaniu zbyt małej lub dużej dawki nawozu, oprysku czy siewu, coraz częściej używane będzie Zmienne Dawkowanie. Nowe oprogramowanie ma potencjał do obsługi 24 dawek jednocześnie. Na dzień dzisiejszy można to praktycznie wykorzystać w połączeniu z nowym oprogramowaniem rozsiewaczy - MULTIRATECONTROL.

Kiedy używamy Zmiennego Dawkowania, w oparciu o mapy aplikacyjne, widoczny jest specjalny pasek. Dzięki niemu dobrze widać jaka dawka jest stosowana w obrębie danej sekcji.

W ramach aktualizacji można również znaleźć kilka naprawionych błędów, aby działanie aplikacji było jak najbardziej płynne.

Oprogramowanie V1.06.1.1 jest dostępne dla wszystkich użytkowników IsoMatch Tellus PRO, którzy korzystają z aplikacji GEOCONTROL. 


Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej, skontaktuj się ze swoim lokalnym dealerem! 


30 Marzec 2020